Adaptační kurz pro 1. ročníky

Ve dnech 11. a 12. září 2019 bude probíhat adaptační kurz pro všechny žáky 1. ročníků. Je rozdělen do 2 částí, které budou probíhat ve vodáckém Centru Vodárna a tělocvičnách školy. Program bude probíhat po oba dny, bližší rozdělení a organizaci se žáci dozví od svých třídních učitelů.