Opravné závěrečné zkoušky

V měsíci prosinci 2019 budou probíhat opravné závěrečné zkoušky. Je nutné být k těmto zkouškám přihlášen - na sekretariátu školy v měsíci listopadu. Přesný rozpis jednotlivých částí opravných závěrečných zkoušek:písemná část - 3.12.2019 od 8:00praktická část - 4. a 5.12.2019 od 7:00ústní část - 11.12.2019 od 8:00