Opravné závěrečné zkoušky

V měsíci prosinci 2019 budou probíhat opravné závěrečné zkoušky. Je nutné být k těmto zkouškám přihlášen – na sekretariátu školy v měsíci listopadu. Přesný rozpis jednotlivých částí opravných závěrečných zkoušek:

  • písemná část – 3.12.2019 od 8:00
  • praktická část – 4. a 5.12.2019 od 7:00
  • ústní část – 11.12.2019 od 8:00