Mimořádná situace

Vážení žáci a rodiče,

vzhledem k vyhlášení stavu nouze je málo pravděpodobné, že dojde v nejbližší době odvolání zákazu výuky na našich školách. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že zahájíme v novém týdnu od 16. března on-line konzultace. Ty budou obsahovat 2 body. První z nich je otevření dočasné speciální sekce na webu školy, která bude obsahovat materiály, které se budou týkat závěrečných témat, maturit a další výuky. Budou zde přibývat materiály, které vám budou chtít jednotliví vyučující předat, případně zde naleznete jejich pokyny pro další postup. Proto doporučujeme tuto sekci sledovat a řídit se pokyny vyučujících – jedná se o výuku v „nouzovém“ režimu, která je však závazná.

Druhým bodem je možnost komunikace. Ta bude mezi žáky a učiteli probíhat výhradně formou elektronickou, konkrétně e-maily. Pokud tedy budete potřebovat konzultaci, budete mít jakékoliv požadavky či dotazy, kontaktujte daného učitele prostřednictvím pracovního e-mailu, který naleznete na webu v sekci ŠKOLA a podsekci PEDAGOGICKÝ SBOR. Jakoukoliv jinou komunikaci (telefonicky, sociální sítě atd.) si můžete s vyučujícími dohodnout. Je podstatné zdůraznit, že spojení přes systém BAKALÁŘI nemusí být pro vyučující vždy přístupný, proto se doporučuje forma e-mailu.

Sledujte, prosím, také sdělovací prostředky, které budou informovat o vývoji situace. A zejména chraňte sebe i své nejbližší. Věříme, že se po skončení této výjimečné situace ve zdraví opět uvidíme. Vaše Uhlárka.