Zde naleznete materiály, které vám vyučující chtějí předat. Pročtěte si prosím případné instrukce. Jednotlivé sekce budou průběžně aktualizovány. E-mailové adresy na vyučující naleznete v sekci PEDAGOGICKÝ SBOR. Dále také sledujte komunikaci v systému BAKALÁŘI, kde se též mohou vyskytnout nějaké materiály a pokyny. Díky.

Maturity – POD2

Maturitní obor – ELT1, ELT2, ELT3

Závěrečné zkoušky (3.ročníky SOU)

Ostatní materiály (pro 1. až 3. ročníky SOU)

Od pondělí 16. března začíná na České televizi (program ČT2) s názvem UčíTelka, který v odpoledních hodinách bude každý den uvádět blok Odpoledka. Začíná vždy ve 12:00 – viz TV Program.

SPOJTE SE S NÁMI
tel . 515 222 202
partneři školy
Používáme progeCAD Professional od SoliCAD.com