Aktualizováno 25/3/2020

Anglický jazyk ELT2+ELT3 /aktualizace 25.3.2020/

  1. Monday, March 16th – download HERE. 
  2. Uhlárka, 25th March – download HERE

Český jazyk a literaturaELT1 /aktualizace 30.3.2020/
www.prirucka.ujc.cas.cz, www.pravidla.cz, www.nechybujte.cz, www.kaminet.cz, www.testpark.cz, vždy v úterý od 14:00 na ČT1 sledovat Škola doma, číst zadané knihy, zápis poslat elektronicky
– čtení čítanky na str. 100 až 142, stručné obsahy posílat mailem, nezapomenout se podepsat.
Sledujte Bakaláře (Komens), byly zadány slohové práce.
Dějepis ELT1 /aktualizace 30.3.2020/
www.testpark.cz– poslat zadané referáty
– zaslat mejlem zadané referáty, nezapomenout se podepsat.
Anglický jazyk – ELT1/aktualizace 30.3.2020/
1. zadání úkolů (týden 12) – stahujte ZDE.
2. Angličtina k vypracování 1, Angličtina k vypracování 2, Angličtina k vypracování 3.
3. Aktuální vydání časopisu BRIDGE (březen 20)
EkonomikaELT2+ELT3 /aktualizace 23.3.2020/
ELT2: 1) Zánik a zrušení akciové společnosti, 2) Další formy obchodních společností
ELT3: 1) Soustava daní, druhy daní, 2) Daňová evidence1, 3) Daňová evidence2, daňové přiznání