SŠT Znojmo vznikla v roce 1982 původně jako Středisko praktického vyučování národního podniku Zemědělských staveb Brno, které sloužilo příprava dorostu podniku na budoucí povolání. Původními učebními obory byly zedník, instalatér, keramik, zednické práce a keramická výroba pro absolventy zvláštní školy. Do konce 80. let přibyly strojírenská výroba, kožedělná výroba a strojní mechanik pro stroje a zařízení. Po „sametové revoluci“ v roce 1989 došlo postupně k přestavbě objektů v areálu do současné podoby. Do poloviny 90. let byla k dílnám dostavěna autoklempířská dílna, truhlářská a tesařská dílna. Do konce dekády přibyla dílna pro obor zedník, která je využívána zejména v zimních měsících a pro výuku cvičných prací žáků 1. ročníku. V neposlední řadě byla vystavěna dílna pro elektrikáře.

S rozvojem areálu školy souvisí také rozšíření prostor pro teoretické vyučování, kdy došlo k rozšíření staré budovy a od roku 1996 je využívána též nová budova školy. Ta rozšířila možnost výuky o dalších 6 učeben, čímž se navýšil jejich celkový počet na 20. Celková rozloha školy se pohybuje kolem 4 hektarů, čímž je zajištěna možnost realizace veškeré teoretické i praktické výuky přímo zde. Učňům je však umožněno (a doporučováno) absolvovat část odborného výcviku i v různých firmách, s kterými škola uzavírá každoročně smlouvy.

Důležitým milníkem se stal rok 2008, odkdy je ve škole realizována výuka 4letého maturitního oboru Elektrotechnik. Ten poskytuje absolventům plné střední odborné vzdělávání s maturitní zkouškou technického charakteru, kdy žáci získávají kromě všeobecných a přírodovědných vědomostí také ucelený přehled o elektrotechnice. Od školního roku 2018/19 je nově nabízen studijní obor Strojírenství. Poslední možností maturitního studia je 2leté nástavbové studium Podnikání v oboru, který je určen žákům s výučním listem. Absolvent by měl být kompetentní (mimo jiné) zejména v oblastech administrativně-ekonomické a účetní, které by měly být využitelné při řízení vlastní firmy především v oblastech předchozího učebního oboru, případně na úrovni středního managementu.