V souladu se zřizovací listinou SOŠ tech., Živnostenským listem ev. č. 371301-20385 a Osvědčením vydaným Českou svářečskou společností ANB (CWS ANB) a autorizovanou Zkušební organizací č. 11-TDS Brno-SMS nabízíme ve Svářečské škole (11-152) vyškolení svářečů v následujících programech:

  1. Zaškolení svářečských pracovníků dle ČSN 050708
    • pro řezání kyslíko-acetylénovým plamenem (ZP 311-2 W01)
    • pro řezání plazmou (ZP 83-2 W01)
    • pájení mědi a jejich slitin plamenem (ZP 311-8 W31)

    a některé další typy školení v souladu s rozborem oprávnění školy a požadavky zákazníka

  2. Základní kurzy svařování dle ČSN 050705 (výběr)
Označení   Název kurzu   
ZK 311 W01– Základní kurz plamenového svařování a řezání kyslíkem   
ZK 912 W31– Základní kurz pájení plamenem, materiál měď a její slitiny   
ZK 111 W01– Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou   
ZK 111 W11– Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou, materiál: vysokolegované austenitické oceli   
ZK 135 W01– Základní kurz svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou