Třídní schůzky za 1. čtvrtletí školního roku 2019/2020 se budou konat v průběhu měsíce listopadu – datum bude upřesněno.