Maturity

Maturita se řídí školským zákonem a vyhláškou č. 177/2009 Sb. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Společná část maturitní zkoušky se skládá z českého jazyka a z volitelného předmětu, který si žák zvolí z matematiky nebo z cizího jazyka. Profilové zkoušky se konají ze dvou nebo tří povinných předmětům, které jsou stanoveny ŠVP. Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle ŠVP včetně formy a témat. Své rozhodnutí zveřejní nejpozději sedm měsíců před konáním první profilové zkoušky. Žák úspěšně vykoná maturitní zkoušku, jestliže úspěšně vykoná obě části.


Informace a termíny ke společné a profilové části maturitních zkoušek pro školní rok 2019/2020

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2019/2020

Tématické okruhy k profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

Tematické okruhy ústních maturitních zkoušek pro rok 2019/2020

Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky

    • Anglický jazyk
    • Německý jazyk
    • Matematika

Žák úspěšně vykoná maturitní zkoušku, jestliže úspěšně vykoná obě části. Hodnocení a podmínky opravných termínů k maturitním zkouškám se řídí vyhláškou č. 177/2009 Sb. v platném znění.