Závěrečné zkoušky

Ve školním roce 2020/2021 se skládají ze dvou samostatně klasifikovaných zkoušek – praktické a ústní.
Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma losuje. Praktická zkouška trvá nejvýše 1 až 3 dny a maximálně sedm hodin v 1 dni. Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat, z nichž si žák losuje jedno. Příprava trvá nejméně 15 minut a samotná zkouška trvá nejdéle 15 minut. Žák prospěl, pokud úspěšně vykoná obě zkoušky. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Autoelektrikář

Elektrikář – silnoproud

Instalatér

Obráběč kovů

Strojní mechanik

Tesař

Truhlář

Zedník