Závěrečné zkoušky

Skládají se ze tří samostatně klasifikovaných zkoušek – písemné, praktické a ústní. Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně tři témata, z nichž si žák zvolí jedno. Písemná zkouška trvá maximálně 240 minut. Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma losuje. Praktická zkouška trvá nejvýše 1 až 3 dny a maximálně sedm hodin v 1 dni. Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat, z nichž si žák losuje jedno. Příprava trvá nejméně 15 minut a samotná zkouška trvá nejdéle 15 minut. Žák prospěl, pokud úspěšně vykonal všechny tři součásti. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.